تبلیغات
جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری - ب) برنامه‌ریزی ساختاری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 
برنامه‌ریزی و توسعه شهری و منطقه‌ای

ب) برنامه‌ریزی ساختاری

ساختار به معنای سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی ناحیه‌ای است که تحت کنترل یا تأثیر برنامه‌ریزی قرار دارد.

سمت و سوی برنامه‌ریزی ساختاری بیشتر بررسی فعالیت‌ها است تا کاربری‌ها

زمان: شروع از سال 1968

مکان: ایالات متحده آمریکا (تحت عنوان برنامه‌ریزی عمل یا جدید)

1- موضوعات تحت بررسی

·      پخشایش جمعیت

·      فعالیت‌ها و رابطه بین آنها

·      الگوی کاربرد زمین

·      توسعه ناشی از فعالیت‌ها

·      شبکه ارتباطات

·      سیستم خدمات عمومی

2- فرآیند برنامه‌ریزی ساختاری

تدوین اهداف> توصیف و تحلیل وضعیت موجود> تولید برنامه‌های گزینه (آلترناتیو)> ارزیابی و انتخاب> اجرا

3- مراحل کلان برنامه‌ریزی ساختاری

مرحله اول: مرحله پایه

ممیزی و تحلیل اولیه سیستم مورد برنامه‌ریزی و اهداف لازم برای تدوین راهبردها. شامل سه مرحله:

·      تحقیق در مورد امکان توسعه

·      تحقیق در مورد مرمت شهری

·      تحقیق در مورد آینده

مرحله دوم: مرحله راهبردی

تنظیم راهبردهای گزینه بر پایه عواملی چون نیاز، فرصت، نیروی بالقوه و تمایلات (که از مرحله اول بدست آمده‌اند)

مرحله سوم: مرحله اجرایی

تهیه پیشنهاد اجرایی برای ایجاد برنامه و توسعه و سیستم های اخطار دهنده

4- سطوح برنامه‌ریزی ساختاری

سطح اول: سطح ساختاری یا سیاستگذاری (میان مدت و بلند مدت)

سطح دوم: سطح فنی (کوتاه مدت)

5- بیان ویژگی‌های پایه برنامه‌ریزی ساختاری

·      گنجانیدن تصمیم‌های مربوط به برنامه

·      بیان دلایل پشتوانه تصمیم

·      مطرح کردن تصمیمات به صورت خط مشی یا پیشنهاد

·      خط مشی‌های کنترل توسعه

·      نشخیص منابع

·      زمان بندی و مرحله بندی

6- محتوای برنامه‌های ساختاری

·      دورنمای ملی، منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای (سطوح برنامه ریزی)

·      تحولات ساختار برنامه‌ریزی

·      اهداف

·      راهبردهاادامه مطلب

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 19 آبان 1392 توسط شمس‌اله کاظمی‌زاد
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک